Privacy Policy

Akkoordverklaring verwerking gegevens door Harver voor de TalentPitch en TalentPool van het bedrijf waar u solliciteert.


Voordat u verder gaat, vragen wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.


Via deze website worden door Harver en het bedrijf waar u solliciteert gegevens verzameld voor de TalentPitch. Tot de door Harver en het bedrijf waar u solliciteert verzamelde en verwerkte persoonsgegevens behoren ook uitslagen van psychometrische testen.


De verzamelde persoonsgegevens worden door Harver verwerkt voor:


  • het opzetten en beheren van de TalentPitch en TalentPool van het bedrijf waar u solliciteert en het daarin opnemen van de betreffende gegevens;
  • het beoordelen, selecteren en accepteren van (potentiële) kandidaten voor functies bij het bedrijf waar u solliciteert (mede aan de hand van de betreffende en andere gegevens in de TalentPitch);
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met (potentiële) kandidaten voor functies bij het bedrijf waar u solliciteert;
  • het vanuit of voor de TalentPool verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden, managementrapportages of (optimalisatie van) assessment van (potentiële) kandidaten voor functies bij het bedrijf waar u solliciteert;
  • het (verder) structureren of automatiseren van de selectie van (potentiële) kandidaten voor functies bij het bedrijf waar u solliciteert;
  • het uitvoeren van (gerichte) activiteiten om met (potentiële) kandidaten voor functies bij het bedrijf waar u solliciteert een relatie tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden (onder meer door middel van het vanuit of voor de TalentPool toezenden van vragenlijsten en uitnodigingen voor een gesprek of een onderzoek);
  • het eenmalig benaderen van deelnemers van de Harver TalentPitch voor een gebruikersonderzoek;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het vanuit of voor de TalentPool beheren van de relatie met (potentiële) kandidaten voor functies bij het bedrijf waar u solliciteert.

Vanzelfsprekend gaan Harver en het bedrijf waar u solliciteert zorgvuldig om met de gegevens die je ons toevertrouwt.
Dit betekent dat Harver en het bedrijf waar u solliciteert uw persoonsgegevens optimaal beveiligen en niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen.


Uw persoonsgegevens worden na 6 maanden geanonimiseerd of al eerder als u daarom verzoekt dan wel de TalentPool verlaat voordat die periode is verstreken (bijvoorbeeld omdat u laat weten niet meer in de TalentPool opgenomen te willen zijn of omdat het bedrijf waar u solliciteert u niet geschikt acht voor de openstaande functie). Deze periode wijkt alleen af als u kenbaar hebt gemaakt dat Harver en het bedrijf waar u solliciteert uw persoonsgegevens langer mogen bewaren. Een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u richten aan [email protected]


Door hiermee akkoord te gaan, verklaart u in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens op de hierboven beschreven manier.

Registreren
Registreer je met behulp van onderstaande gegevens. Heb je al een account?
inloggen met bestaand account
Bij dezen geef ik Harver toestemming mijn persoonsgegevens, waaronder de resultaten van de diverse testmodules, te verwerken binnen de context van mijn sollicitatie bij Harver via de TalentPitch. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

Wachtwoord vergeten
Wachtwoord vergeten?
Vul je e-mailadres in en wij sturen je instructies over hoe je een nieuw wachtwoord kunt instellen. Als je geen e-mail ontvangt, controleer dan of de e-mail tussen je spam/ongewenste e-mail is gekomen.
logingegevens
Er is een e-mail gestuurd met instructies over hoe je een nieuw wachtwoord kunt instellen.
login
wachtwoord vergeten?